Drama og teatersport Print

Drama, rollespill og teatersport er først og fremst veldig morsomt og utviklende på mange plan. Hos oss tar vi ikke sikte på å sette opp store teaterstykker;  det blir heller lagt opp til at lek, spontanitet og fantasi skal være et mål i seg selv å utforske og utvikle. Om du ønsker skreddersydd kurs for deg og dine venner/ kolleger, hjelper vi gjerne til med det! Ta kontakt...

 

Les mer om våre oppsatte kurs:

Teater-/ improkurs
Kurset egner seg for ungdom /voksne både med og uten skuespillerambisjoner. Her vil vi arbeide med å utvikle kunnskap og ferdigheter innen scenekunst der lek, spontanitet og fantasi er stikkord. Vi tar utgangspunkt i improvisasjon som er det sentrale elementet i teatersport. Deltakerne vil i løpet av kurset arbeide med verbale og nonverbale øvelser, enkle skuespillerteknikker, status og genreøvelser, karakteroppbygging og historiefortelling – og det er garantert morsomt!

 

Drama og teaterlek for barn 6-12 år
Morgendagens samfunn kjenner vi ikke, men forskerne er enige om at mennesker som er fleksible, har mulighet til å se flere løsninger på samme problem, har selvtillit, fantasi og empati, vil klare seg bra i framtida. Drama og  rollelek kan være et viktig bidrag til å utvikle overnevnte kavliteter og egenskaper. Drama er et medium til selvutfoldelse og er tilgjengelig for alle. Vi legger opp til at Fantasien, Selvtilliten,  Gleden og Empatien utvikles gjennom skapende  aktiviteter.