Kreativ skriving / muntlig formidling Print

Det ligger mange uferdige taler, dikt og festsanger i skap og skuffer rundt omkring. Noen bør kanskje tas fram og bearbeides og pusses på? Har du ambisjoner om å skrive en minneverdig tale om et gitt tema? Vi tilbyr kreative skrive- og  formidlingskurs. Vi har lang fartstid i å undervise og veilede mennesker i alle aldre til å utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter, uavhengig av utgangspunkt. Om du for eksempel ønsker å bli mer selvsikker og bevisst på muntlig formidling i jobben din, eller om du har en forfatter i magen og ønsker et kreativt skrivemiljø: vi kan hjelpe deg videre via våre kurs. Om du ønsker skreddersydd kurs for deg og dine venner/ kolleger, hjelper vi gjerne til med det! Ta kontakt...

Les mer om oppsatte kurs:

Skriveverksted
Kurset egner seg for ungdom /voksne både med og uten forfatterambisjoner. Her vil vi arbeide med å utvikle kunnskap og ferdigheter innen ulike sjangre. Men det blir lagt opp til at lek, spontanitet og fantasi skal være et mål i seg selv å utforske og utvikle. Vi vil bevisstgjøre og oppmuntre hver enkelt deltaker til å «bruke den indre stemmen» Det vil bli gitt oppgaver, men det vil også bli lagt opp til egenproduserte tekster, med fritt sjangervalg.
Deltagerne vil både få individuell og gruppe-veiledning.


Muntlig formidling
Formidling og kommunikasjon er krevende å få godt til enten en arbeider med små eller store barn, holder foredrag for næringslivet eller skal holde tale i bryllup... Med utgangspunkt i ulike muntlige sjangre, er målet å utvikle formidlingsevnen hos kursdeltakerne. Det blir gitt både individuell og felles veiledning, gjennom praktiske og teoretiske oppgaver, samt forelesninger.